QudataView Trendrapport: Trends in customer journeys 2011-2016
Consumenten mogen in de oriëntatie- en informatiefase dan meer online zijn gaan ‘reizen’, de winkel is en blijft overtuigend favoriet als het gaat om de uiteindelijke aankoop van artikelen in de woonbranche. Dat blijkt uit recent onderzoek van Qudata Markt- & Trendanalyses waarvan de resultaten gebundeld zijn in dit rapport ‘Customer Journey 2011 – 2016’.

De customer journey kan grofweg onderverdeeld worden in vier fases: van de eerste oriëntatie, via het verzamelen van de nodige informatie en vervolgens de communicatie over de mogelijke productkeuze tot de uiteindelijke aankoop van een product. Inzicht in de stappen die consumenten zetten op weg naar die aankoop bieden fabrikanten, leveranciers en winkeliers mogelijkheden om ze nog beter te bereiken en zo in een zo vroeg mogelijk stadium aan zich te binden.

In dit rapport (dat gebaseerd is op de vele consumentenonderzoeken in de woonbranche) beschrijven we de ontwikkeling van de wijze waarop consumenten tot hun aankoopkeuze komen tussen 2011 en 2017. Daarbij is onderzoek gedaan in de productgroepen keukens, badkamers, outdoorproducts en keukenapparatuur.

Internet wint nog niet

Een van de algemene conclusies die uit dit rapport kan worden getrokken, willen we u alvast geven. De customer journey in de woonbranche kan als ‘vrij stabiel’ omschreven worden. Consumenten oriënteren zich anno 2017 wel meer via internet dan vijf jaar geleden. Ook laten ze zich meer online informeren. Maar de uiteindelijke aankoop vindt bij voorkeur nog steeds plaats in de fysieke winkel en showroom.

Hoewel het aandeel van webshops wel is gestegen, wordt in 2017 ruim 70 procent van de omzet in de woonbranche nog in de fysieke winkel behaald. Webshops hebben een aandeel van bijna 20 procent. Dit lag in 2011 nog op 6 procent.

 

Verschillen

Het zal niet verbazen dat er binnen de onderzochte productgroepen enkele significante verschillen zichtbaar zijn. Zo is het aandeel van de online aankoop groter binnen de outdoorproducts en keukenapparatuur dan binnen de keukens en badkamers. Maar ook binnen andere fases van de customer journey worden verschillende prioriteiten gesteld. Zo stellen kopers van outdoorproducts steeds minder prijs op het advies van relaties en bekenden, terwijl de andere consumenten dit wel blijven waarderen. Dit geldt vooral voor badkamers en keukenapparatuur.

Wilt u meer weten over dit belangrijke proces, dat uw marketing- en communicatieplannen moet bepalen? Ga dan naar onze webwinkel, download dit rapport en ontdek in dit rapport welke reis consumenten maken en profiteer van het inzicht dat dit biedt. Bereik uw klanten effectiever en beter met de informatie van Qudata.

Klik hier om het rapport te downloaden uit Qushop.

%d bloggers liken dit: