De kwaliteit van de apparatuur, de prijs ervan en functionaliteit & gebruiksgemak staan al jarenlang bovenaan bij de consumentenwensen. Weten apparatuurmerken daarin te scoren bij de consument? Het recente rapport van Qudata Markt- & Trendanalyses geeft inzicht hierin. Opvallend is bij de consument de kloof tussen kennis van trends en daadwerkelijk daarnaar op zoek gaan. Uit onderzoek van researchbureau Qudata blijkt dat de trends die de consument waarnam in 2016 nog steeds dezelfde trends zijn die in 2019 genoemd worden. En de belangrijkste aspecten die consumenten beoordelen wanneer ze op zoek gaan naar apparatuur, zijn ook vrijwel ongewijzigd gebleven.

Kwaliteit en prijs

Voor de consument was kwaliteit in 2016 het belangrijkste aspect wanneer hij of zij op zoek ging naar nieuwe apparatuur. Tweederde van de ondervraagde consumenten die zojuist nieuwe apparatuur hadden gekocht of dat binnenkort van plan waren, noemde dit aspect. In alle daarop volgende jaren bleef dat vrijwel hetzelfde; ook in 2019.

Als tweede aspect werd de prijs van de apparatuur genoemd. Dat bleek tussen 2016 en dit huidige jaar voor ca. 60 procent van de ondervraagden van groot belang. Ruim 50 procent noemt vervolgens -als derde- functionaliteit en gemak van belang. 

Alle media en overheidsprogramma’s staan bol van het item duurzaamheid. Voor de consument die keukenapparatuur koopt, wint dit aspect echter nog steeds niet aan belangstelling. In 2016 noemde eenderde van de consumenten dit item; in 2019 is dit nog steeds evenveel. Opvallend is dat het aspect energiebesparing wel door ruim de helft van de ondervraagden wordt genoemd, wanneer zij de belangrijkste trends mogen noemen. Energiebesparing is wellicht al weer van praktischer dan ‘duurzaamheid’ als geheel; het raakt immers ook het financiële plaatje.

Producenten-inspanningen

Nog geen twintig procent van de ondervraagden in 2016 en -nog steeds- in 2019 noemt het item service en garantie. Ondanks alle aandacht hiervoor bij consumentenprogramma’s voor tv, is de aandacht daarvoor niet toegenomen.

Items als het belang van een merk, nieuwe kook- en bewaartechnieken, veiligheid, de keuze voor een bepaalde kleur of materiaalsoort en ook het design of de ergonomie van de keukenapparatuur wordt door minder daar een op de vijf consumenten genoemd.

Dit is opvallend, omdat de producenten de afgelopen jaren stevig hebben ingezet op thema’s als kooktechnieken, bewaartechnieken, ergonomie, kleur- en materiaalkeuze. Nieuwe technieken zoals stoomkoken, vacuum- en sous vide koken tot aan het garen van een product in een blok ijs, maken grote indruk op beursbezoekers. Ook werd volop ingezet op nieuwe designs en kleurkeuzes van matzwart tot tinten, aangepast aan die van de keukenfronten.  

Grote kloof

Maar uiteindelijk blijkt er een grote kloof te bestaan bij de consument tussen enerzijds de kennis over de hedendaagse trends en anderzijds het daadwerkelijk daarnaar op zoek te gaan. Wanneer we bij het recente Qudata onderzoek kijken naar de belangrijkste trends die de apparatuurconsument kent, dan wordt een aspect als nieuwe kook- en bewaartechnieken wel degelijk genoemd door bijna een kwart van hen. De wetenschap dat die trend bestaat, wil dus nog niet zeggen dat iemand daar bij het kopen van nieuwe apparatuur ook echt naar op zoek is. Dat geldt namelijk maar voor minder dan vijf procent.

Het aspect ergonomie neemt zelfs in zijn geheel in aandacht af. In 2016 stond dit nog in de top 5 van de genoemde trends; inmiddels noemt nog geen 15 procent dit item. En wanneer diezelfde consument op zoek gaat naar nieuwe apparaten, let nog geen vijf procent bewust op het ergonomische aspect ervan.

Welke trends kent de consument nog meer? De lijst van bekende trends wordt -zoals reeds gezegd- aangevoerd door energiebesparing. De helft van de respondenten weet vervolgens dat de toename van het aantal apparaten een belangrijke trend is. Denk maar aan kokend-water-kranen en wijnkoelkasten. De woontrend van strak design wordt door eenderde ook naar de apparatuur vertaald. 

De producenten investeerden stevig in domotica en downdraftsystemen. Hoewel deze trends nog niet in de top 3 staan, neemt de kennis van het bestaan hiervan wel toe. Inmiddels worden ze door 20 procent van de ondervraagden genoemd.

Apparatuurmerken

Hoe beoordelen de consumenten de verschillende apparatuurmerken op basis van de door hen genoemde belangrijkste trends? In bijgaande grafiek, op basis van het recente Qudata-rapport, zien we een zestal merken, die we hierin zullen vergelijken: AEG, Bosch, Miele, Samsung, Siemens en Whirlpool.

Bij het aspect ‘kwaliteit’ zijn er grote verschillen waar te nemen. Vooral merken als Miele, Bosch en Siemens scoren hierbij goed. Whirlpool blijft achter bij dit aspect, maar ligt in het midden bij het aspect ‘prijs’. Dat is anders dan haar zustermerk Bauknecht, dat juist wat hoger scoort bij kwaliteit en wat lager bij prijs.

Vervolgens het aspect ‘design’. Opmerkelijk is dat, ondanks alle inspanningen en investeringen die producenten doen op gebied van design, geen enkel merk blijkt te scoren op dit item. Samsung iets meer dan gemiddeld en AEG en Whirlpool wat lager.

Datzelfde geldt voor functionaliteit en gemak, waar producenten toch echt wel hun inspanningen hebben verricht. Toch wordt zelfs Miele door niet meer dan 17 procent van de consumenten daarvoor gecomplimenteerd; en Whirlpool zelfs door nog geen 10 procent. 

Zelfs bij het item ‘merkbeleving’ scoren de diverse merken behoorlijk slecht en wijken zij weinig van elkaar af. Miele en Siemens scoren nog het best; en Whirlpool het minst. Diezelfde vergelijking zien we bij energie- en waterbesparing, waar Miele nog het minst slecht scoort en Whirlpool en AEG het minst. Bij service- en garantie is het opnieuw Miele die iets beter scoort; Whirlpool sluit de rij. Niet in de grafiek, maar wel het vermelden waard: Miele, Bosch, Siemens en Samsung scoren het minst slecht met ‘veiligheid’.

Communicatie

Er ligt voor de producenten nog een belangrijke rol op gebied van communicatie naar de consument om aan te tonen dat juist hun producten een fraaier design hebben en zorgen voor meer functionaliteit en gebruiksgemak. De communicatie vanuit de producenten bereikt de consument onvoldoende. Het is blijkbaar de retail die daar voor moet zorgen. Het is in praktijk de verkoper in de keukenshowroom die ter plekke deze communicatie-rol op zich moet nemen om de consument tot de juiste aankoop te leiden.

 

Klik hier als u meer wilt weten over deze of andere onderzoeken.

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van onze onderzoeken en regelmatig (markt)informatie ontvangen over uw branche? Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief.

Vanaf nu blijft u op de hoogte!

%d bloggers liken dit: