Op basis van Qudata consumentenonderzoek van afgelopen jaar is in dit artikel een analyse gemaakt van de verschillen in positionering van sanitairverkopers in Nederland. Zo is gekeken is naar de gezinssamenstelling, het woningtype en het dienstverband van de gemiddelde koper van sanitair bij tien grote retailers. In eerdere analyses is gekeken naar gemiddelde leeftijd en inkomen.
Van de ruim 1.000 respondenten die aan dit onderzoek van Qudata Markt- & Trendanalyses meededen is bekend hoe hun gezinssamenstelling is, het huis waar ze wonen en wat voor werk ze doen. Door dit te kruisen met hun antwoord op de vraag waar zij hun badkamer of -producten hebben gekocht, krijgen we een relatie hiertussen.

Om de tien retailers met elkaar te kunnen vergelijken is het aantal kopers verdeeld over de verschillende antwoordmogelijkheden. De cijfers zijn dan ook relatief, in percentages van het aantal klanten per retailer. In de analyses zijn zowel de bouwmarkten als de speciaalzaken meegenomen, maar ook het grootste woonwarenhuis en webwinkel bol.com.

Gezinssamenstelling

In Grafiek 1 zijn de kopers van sanitair van de tien grote retailers verdeeld naar gezinssamenstelling. Uit deze analyse blijkt, dat echtparen met kinderen het meest bij de discount speciaalzaken kopen, zoals Sanidump (50 procent) en Sanidirect (48 procent). Deze discounters worden echter op de voet gevolgd door zowel Hornbach (44 procent) als Baderie (40 procent). Ongetwijfeld heeft dat iets te maken met hun financiële draagkracht (al is dat hier niet onderzocht). Deze gezinnen gaan minder naar Gamma (32 procent), Ikea (ook 32 procent) of Praxis (30 procent), waarschijnlijk omdat ze minder tijd hebben om zelf te klussen.

Binnen het segment speciaalzaak is het opvallend, dat deze gezinnen vaker kopen bij Baderie (40 procent) dan bij Brugman Keukens & Badkamers (32 procent). Gehuwden en samenwonenden zonder kinderen zijn het vaakst klant bij bol.com (34 procent), gevolgd door Brugman (32 procent). Zij kopen daarentegen minder vaak bij discounters zoals Sanidump (22 procent) of Sanidirect (17 procent). Alleenstaanden met of zonder kinderen gaan het vaakst naar Ikea (25 procent), op de voet gevolgd door Karwei (24 procent), Gamma (20 procent) of Praxis (19 procent). Mensen met uitwonende kinderen (oudere consumenten) gaan juist naar de discounters Sanidump (17 procent), Hornbach (17 procent) of -als ze nog eenmaal hun huis goed willen opknappen- juist naar Baderie (17 procent) en Brugman (13 procent).

Koopwoningen

Bewoners van koopwoningen zij in te delen in twee groepen: de klanten van de discountwinkels als Sanidump (81 procent) en Sanidirect (70 procent); en de groep die naar speciaalzaken als Baderie (71 procent) en Brugman (69 procent) gaan. Waarschijnlijk is dat afhankelijk van hun financiële situatie. Ook Hornbach (68 procent) is voor deze groep belangrijk. Ikea (52 procent) en de bouwmarkten Gamma (51 procent) en Karwei (48 procent) zijn dat minder. Globaal geldt hetzelfde voor de bewoners van een nieuwbouw koopwoning, al springt Baderie met 16 procent daar bovenuit.

Huurwoningen

Bewoners van bestaande huurwoningen, zijn goede klanten bij bol.com en Gamma (beide 40 procent), gevolgd door Ikea en Karwei (37 procent). De echte discounters doen het hier minder: Sanidirect met 16 procent en Sanidump met 13 procent van deze consumenten. Bij de bewoners van nieuwbouw huurwoningen is ook webshop bol.com populair (7 procent), maar wordt deze op de voet gevolgd door Brugman (6 procent). Grafiek 2.

Dienstverband

In Grafiek 3 worden klanten van retailers bekeken op basis van hun dienstverband. Om de vergelijking niet te ingewikkeld te maken omvat de categorie ‘Niet (meer) werkzaam’ gepensioneerden, personen die om andere redenen niet meer werken en huismannen en -vrouwen. Mensen in loondienst doen hun zaken het liefst bij discounters zoals Sanidump en Sanidirect (beide 72 procent). Daarna komen de bouwmarkten Karwei (70 procent) en Hornbach (69 procent).

Opvallend is dat Karwei en Hornbach hier hoger scoren dan Praxis (61 procent) en Gamma (56 procent). Gepensioneerden (Niet meer werkzaam) splitsen zich bijna gelijk in de speciaalzaken Brugman (24 procent) en Baderie (21 procent) enerzijds en de bouwmarkten Praxis en Gamma (beide 23 procent) anderzijds. Wellicht ook hier weer een onderscheid in de pensionado’s die nog één keer hun huis willen opknappen en degenen die op hun budget moeten letten.

Dit artikel is eerder gepubliceerd in STS• (Sanitair- & Tegel Specialist, januari 2020).

Wilt u meer weten over onze onderzoeken naar de badkamermarkt in Nederland, klik dan hier.

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van onze onderzoeken en regelmatig (markt)informatie ontvangen over uw branche? Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief.

Vanaf nu blijft u op de hoogte!